Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЕНЕРГЕНАТА – УГЉА И ПЛИНА-течног нафтног гаса

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1-УГАЉ (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Партија 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Партија 1 (PDF) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 8.12.2016.Г. (pdf) ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (pdf) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ - ПАРТИЈА 2 - ПЛИН - ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)

28. новембра 2016.|Јавне набавке|

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (pdf) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ (pdf) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)

18. новембра 2016.|Јавне набавке|

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЛЕКОВИ - ПАРТИЈА 2 ЛЕКОВИ - ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (pdf)

8. новембра 2016.|Јавне набавке|