РАДИОНИЦЕ

          У оквиру радионица спроводи се едукативни и практични програм оспособљавања коринсика за врсту активности према којој имају склоности и способности. Радно-окупациони терапеути приликом спровођења радно-окупационе терапије теже да што више оспособе кориснике за самостално обављање одређених активности.

         Циљ радионица јесте развој фине и грубе моторике, развој визуомоторне координације око-рука, прецизности, развој тактилних чула кроз рад са различитим материјалима који доводе до појачане тактилне перцепције, развој памћења и пажње, развијање особина уредности, стрпљивости и толеранције, упознавање различитих облика и боја, тимски рад, прихватање обавеза и одговорности.