РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ ПРОИЗВОДА ОД ПАПИРА

Радионица је намењена за израду предмета од различитих врста папира, картона, лепенке или комбинације тих и других материјала. Финални производи су фасцикле, коверте, честитке, украсни предмети, играчке, кутије, амбалажа и др.

У радионици се поред горе наведеног израђују повремено и реквизити за драмску секцију, маске, панои, украси за новогодишње и божићне празнике и сл.

Како сваки производ треба да се састоји од четири компоненте – техничко-функционалне, естетске, економске и ергономске, тако и у процесу стварања новог производа се најпре раде скице, потом шаблони (уколико су потребни), прототип, па тек уколико задовољи све потребне захтеве (да буде употребљив, привлачан, јефтин за израду и једноставан за употребу) предаје се на израду корисницима који даље настављају рад, делимично уз подршку радно-окупационог терапеута, а већи део самостално. Производ у чијој изради корисници не могу да учествују или учествују веома мало нема никаквог смисла.

Материјали који се користе у раду са корисницима су претежно различите врсте хартије (тањи и дебљи папири, картони и полукартони, лепенке, ребрасти картони, паус папир, креп папир, пак паир, самолепљиви папир, старе новине и др), али и други материјали потребни за лепљење, бојење, као и различите врсте конца, пластике и других материјала који се могу комбиновати.

При раду користи се прибор за папир као што су маказе, скалпел, оловке, лењири, четкице и др. Прибор који може да доведе до повреда корисника користи се уз надзор терапеута и након употребе чува на безбедном месту. Рад са корисницима се одвија уз инструкције и надзор терапеута.

Операције које се врше приликом израде скоро свих производа су цртање (слободном руком и по шаблону), обележавање, сечење, савијање, лепљење, пресовање, бушење, а повремено шмирглање, бојење, лакирање и сл.

Развој грубе и фине моторике корисници постижу кроз рад са материјалом приликом савијања, цепања, гужвања, употребе алата и др.