1902, 2020

ДОКУМЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ

19. фебруара 2020.|

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину (измена)

План јавних набавки за 2020. годину (исправка измене)

Финансијски план за 2020. годину

Одлука Владе републике Србије о проглашењу болести КОВИД-19

Инструкцја Владе Републике Србије поводом […]