О НАМА

          Дом за децу и лица ометена у развоју »Др Никола Шуменковић« из Стамнице отворен је 1964. године и намењен је лицима која су ометена у психичком развитку (на ступњу тешке менталне заосталости). Затварањем рудника угља у Стамници остали су слободни рударски станови који су претворени  у павиљоне за смештај корисника. Површина тих објеката је износила непуних 2000 метара квадратних. У почетку капацитет дома је био до педесет корисника. Временом се јавила потреба за проширењем смештајног капацитета Дома.

           У то време делатност установе је била да прима на смештај и негу лица старија од 4 године, са циљем пружања потпуне здравствене неге и социјалне заштите, оспособљавања за социјализацију, самопослуживања у одржавању личне хигијене и укључивања у одређене радне процесе, а у складу са психофизичким могућностима корисника.

 

КО ЈЕ БИО ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ?

Др Никола Шуменковић је један од најпознатијих лекара у Ужицу шездесетих година, примаријус, доктор наука, министар.

Рођен је у Београду 1926. године. Дипломирао је 1951. године на Медицинском факултету у Београду. Био је лекар у Косјерићу. Специјализацију интерне медицине и кардиолгије завршио је 1960. године и исте године је изабран за директора Опште болнице у Ужицу. На овом месту остао је читавих десет година и оставио велики траг у ужичком здравству. У време док је руководио ужичком болницом подигнута је савремено опремљена болничка зграда, остварена регионална сарадња у области здравства и међурепубличка подела рада у читавом округу.

Др Никола Шуменковић био је и народни посланик у Савезној скупштини. Од 1969. године био је заменик Републичког завода за физикалну медицину и рехабилитацију. Године 1978. изабран је за министра здравља и социјалне политике Републике Србије и ову дужност је обављао пуна два мандата. Године 1980. одбранио је докторску дисертацију »Епидемиолошки метод у служби рехабилитације«. Од 1987. године био је секретар Савеза заједнице здравственог и пензионог осигурања Југославије.

Објавио је више десетина стручних и научних радова из области интерне медицине у домаћој и страној литератури.