О НАМА

          Дом за децу и лица ометена у развоју »Др Никола Шуменковић« из Стамнице отворен је 1964. године и намењен је лицима која су ометена у психичком развитку (на ступњу тешке менталне заосталости). Затварањем рудника угља у Стамници остали су слободни рударски станови који су претворени  у павиљоне за смештај корисника. Површина тих објеката је износила непуних 2000 метара квадратних. У почетку капацитет дома је био до педесет корисника. Временом се јавила потреба за проширењем смештајног капацитета Дома.

           У то време делатност установе је била да прима на смештај и негу лица старија од 4 године, са циљем пружања потпуне здравствене неге и социјалне заштите, оспособљавања за социјализацију, самопослуживања у одржавању личне хигијене и укључивања у одређене радне процесе, а у складу са психофизичким могућностима корисника.