СМЕШТАЈ КОРИСНИКА

Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“  намењен је смештају теже и тешко ометених лица. Дом смешта децу узраста од 10 година па навише. Капацитет установе је 450 корисника, а тренутно на смештају се налази 344 корисника.

               Први павиљони Дома (»Специјалног завода Стамница«) преуређени су од старих рударских павиљона и прилагођени корисницима по тадашњим прописима и правилима. Касније, када се јавила потреба за проширењем капацитета, саграђен је и 1985. године отворен објекат површине од око 1500 m² у коме се тада, а и сада налази »Ц« блок за смештај непокретних и полуокретних корисника и »Д« блок у коме се налазе корисници на припреми за »Становање уз подршку«. Такође, у овој згради се налазе и канцеларије директора, рачуноводства, правне службе, здравствене службе, службе за специјалну едукацију и рехабилитацију, психолог, социјални радник, санитарни радник, магацини, кухиња, амбуланта задужена за »Ц« и »Д« блок, апотека, сала за састанке и собе за посете.

               Донацијом француског црвеног крста сарађен је и 2002. године отворен објекат површине 1260 метара квадратних, за смештај 80 корисника.

               Године 2005. отворени су објекти »Заштићеног становања«у Петровцу на Млави. Ради се о пројекту чешке невладине организације »Човек у невољи« и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије. Донацијом чешке организације купљене су три куће у Петровцу и предвиђене су за смештај 12 корисника који самостално функционишу под надзором особља установе.

               У лето 2016. године отворен је и објекат површине од 1800 метара квадратних, који и испуњава најсавременије стандарде, капацитета за 112 одраслих и старих корисника.

               Поред ових, корисници су смештени у још четири мања објекта.

               Организација »Мали Велики људи« је донирала изградњу и опремање још једног објекта у нашем комплексу, који садржи »Монтесори« програм и собу са рачунарима прилагођеним потребама и могућностима корисника. Објекат је отворен 2009. године.