СМЕШТАЈ КОРИСНИКА

         Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“  намењен је смештају теже и тешко ометених лица. Дом смешта децу узраста од десет година па навише. Капацитет установе је 450 корисника.

Први павиљони Дома (»Специјалног завода Стамница«) преуређени су од старих рударских павиљона и прилагођени корисницима по тадашњим прописима и правилима. Касније, када се јавила потреба за проширењем капацитета, саграђен је и 1985. године отворен објекат површине од око 1500 m² у коме се тада, а и сада налази »Ц« блок за смештај непокретних и полуокретних корисника и »Д« блок у коме се налазе корисници на припреми за »Заштићено становање«. Такође, у овој згради се налазе и канцеларије директора, рачуноводства, правне службе, здравствене службе, службе за специјалну едукацију и рехабилитацију, психолога, социјалног радника, санитарног радника, магацин, кухиња, амбуланта задужена за »Ц« и »Д« блок, апотека, сала за састанке и собе за посете.

Донацијом француског црвеног крста саграђен је и 2002. године отворен објекат површине 1260 m², за смештај осамдесет корисника.

 

 

 

 

          Године 2005. отворени су објекти »Заштићеног становања«у Петровцу на Млави. Ради се о пројекту чешке невладине организације »Човек у невољи« и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије. Донацијом чешке организације купљене су три куће у Петровцу и предвиђене су за смештај дванаест корисника који самостално функционишу под надзором особља установе.

У лето 2016. године отворен је и објекат површине од 1800 m² који испуњава најсавременије стандарде, капацитета за 112 одраслих и старих корисника.

 

 

 

          Поред ових, корисници су смештени у још четири мања објекта.

          Организација »Мали Велики људи« је донирала изградњу и опремање још једног објекта у нашем комплексу, који садржи »Монтесори« програм и собу са рачунарима прилагођеним потребама и могућностима корисника. Објекат је отворен 2009. године.

 

ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ

         Програм »Заштићено становање« заживео је крајем 2005. године. Он обухвата оне кориснике које изабере Стручни тим, а који су под сталним надзором радних терапеута и неговатељица.

          Објекти у којима се спроводи овај програм налазе се у Петровцу на Млави, на улазу из правца Жагубице. У дворишту се налазе три куће дониране од стране чешке владе, у којима се корисници припремају за излазак у отворену средину.

          Пре одласка у куће заштићеног становања, корисници пролазе кроз припрему за заштићено становање. У оквиру Дома постоје посебне просторије намењене у ту сврху.

          Циљ програма је развој знања, вештина и навика код корисника до нивоа потребног за укључивање у живот у отвореној средини. Носилац у реализацији програма је стручни тим сачињен од свих профила стручњака (лекара, дефектолога, психолога, социјалног радника, радног терапеута, инструктора, медицинског техничара…)

          Радно окупационе активности – свакодневне активности, задужења и занимања корисника којима се подстиче даљи развој потенцијала, развијају позитивне навике и особине личности, организује време у радном дану.

 

»Д« БЛОК

          Намењен је корисницима који имају очуваније интелектуалне способности и самосталнији су од осталих корисника. Сами воде рачуна о себи, личној хигијени, исхрани, хигијени простора и за то им је потребно само подсећање или корекција.

 

»Ц« БЛОК

          Овај део установе намењен је за смештај непокретних и полупокретних корисника са ителектуалним потешкоћама, а који су потпуно зависни од туђе неге и помоћи.

 

ПАВИЉОНИ

          У павиљоне, којих тренутно има осам, смштени су корисници који не спадају ни у једну од горе наведених категорија.