Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
2411, 2023

Tендерска документација за јавну набавку -МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ЛЕКОВИ

24. новембар 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]

1311, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

13. новембар 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

3110, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

31. октобар 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

709, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

7. септембар 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација -Партија 2

Образац структуре цене -Партија 1

1908, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИНСКА ОПРЕМА – НОВА

19. август 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара