2210, 2019

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

22. октобра 2019.|

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2