206, 2020

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

2. јуна 2020.|

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партијa 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2