Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1710, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ)

17. октобра 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1210, 2022

Тендерска документација за јавну набавку -ЕНЕРГЕНТИ – УГАЉ

12. октобра 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

2408, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

24. августа 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација-Партија 2

Образац структуре цене – Партија 1

2308, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – ТОПЛОТНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО

23. августа 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења – Исправка

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Упутство понуђачима како да сачине понуду – Исправка

Општи […]

1904, 2022

Тендерска документација за јавну набавку -МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

19. априла 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]