Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1503, 2023

Тендерска окументација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

15. марта 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1303, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

13. марта 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

803, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ПРЕВОЗ РАДНИКА

8. марта 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

2511, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

25. новембра 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација –  Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]

1710, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ)

17. октобра 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]