СЕНЗОРНА СОБА

         Сензорна соба је средство за рад терапеута. То је високо специјализована, изолована и интерактивна соба у 

којој се користе разноврсне стимулативне активности.

          Сензорна соба састоји се од различитих елемената који подпомажу стимулацију чула. Она представља место где особе са поремећајем сензорне интеграције могу да истраже и развију своје сензорне вештине, али и релаксирају се, ослободе стреса и напетости.

          Рад у сензорној соби спроводе дефектолози који су прошли обуку за овај вид терапије, а оно што је важно јесте сам начин рада при коме се кориснику не издају команде већ се подстиче и охрабрује природан одговор на стимулусе из окружења. Терапија подсећа на игру, међутим свака активност је пажљиво осмишљена и усмерена ка постизању самоорганизације корисника. У зависности од потреба корисника користе се различити елементи, стимулишу различита чула. Свакоме се пружа прилика да самостално истражи простор и одабере кутак који му највише прија.

          Третман се спроводи индивидуално, креира се атмосфера која је потпуно безбедна, која нуди сигурност и која опушта. Полако се корисник уводи у рад, израђује се програм, одређује дужина третмана и динамика рада према потребама корисника и са специфичним циљевима.

        Технологија помаже да се сензације дозирају, једна по једна, јаче или слабије. Дефектолог контролише опрему у соби и дозира стимулусе за свако чуло, прилагођава их индивидуалним карактеристикама сваког корисника.

          Боравак у сензорној соби омогућава корисницима да развију сензорне вештине које ће има бити потребне у животу. Стимулишућа и смирујућа атмосфера створена у овом посебно опремљеном простору омогућава побољшање координације, помаже им да унапреде способност говора, делују релаксирајуће на кориснике који су стално у покрету, а усмеравају пажњу неактивне деце.

         Овај облик третмана је нарочито користан за особе са оштећеним чулом слуха, слепе, као и децу са аутизмом.