КОНТАКТ И ИНФОРМАЦИЈЕ

Телефон: (+381) 12/358-042; 358-052; 358-116
Факс: (+381) 12/358-116
Емаил: posta@stamnicazavod.org.rs

ПИБ: 101589921
Матични број: 07200226
Реистарски број: 6167000462
Шифра делатности: 8790
Број пољопривредног газдинства: 731994001276

Текући рачун: 840-31218845-03
Позив на број: 97 67 00174-04-01-745129-00
Буџетски рачун: 840-1620-21

Установа није обвезник ПДВ-а.

 

АДРЕСА

Дом за децу и лица ометена у развоју »Др Никола Шуменковић«
Српских владара 83, Стамница
12300 Петровац на Млави
Република Србија

 

ВАЖНИЈИ КОНТАКТИ

Директор – 012/358-052, posta@stamnicazavod.org.rs
Секретарица – 012/358-042, posta@stamnicazavod.org.rs
Социјални радник – 012/358-062, domstamnicasocijalniradnik@gmail.com

Служба за општа, правна и кадровска питања – 012/358-113, domstamnicapravnasluzba@gmail.com 
Финансијско-рачуноводствена служба – 012/358-117, domstamnicaracunovodstvo@gmail.com
Служба за негу, збрињавање и здравствену заштиту корисника – Главна амбуланта – 012/358-118, domstamnicazdravstvenasluzba@gmail.com
Служба за специјалну едукацију и рехабилитацију – 060/81-93-806, domstamnicasser@gmail.com
Техничка служба – 060/81-93-809, domstamnicatehnickasluzba@gmail.com

Администратор интернет странице – 060/81-93-876, domstamnicailijevski@gmail.com

 

КАКО ДО НАС ?

          До нашег дома можете доћи сопственим превозом или редовном аутобуском линијом. За информације о реду вожње можете позвати Аутобуску станицу у Петровцу на Млави на број телефона 012/331-158.