КОМПЈУТЕРСКА РАДИОНИЦА

Рачунарска технологија је једно од обележја савременаог друштва и зато сматрамо да у раду са особама са сметњама у развоју треба да има своје значајно место као део рехабилитационог процеса. Кроз игру и забаву корисници могу да развију своје психомоторне способности и усвоје основне појмове о себи и у свету који их окружује.

 

Примена рачунарске технологије представља део психомоторних вежби, односно вежби за развој координације покрета, визуелано-моторне координације, визуелног опажаја и аудитивне перцепције.    

Рад са корисницима се одвија у неколико фаза:

У првој фази корисници се упознају са циљевима непосредног рада на рачунарима (упознавање са рачунаром и пратећом опремом).

 

Друга фаза је понављање претходне фазе и интензивнији рад на учењу облика, боја и повезивања рада руку и дешавања на монитору.

Трећа фаза је обнављање градива и прелазак на друге нивое. У овој фази се очекује самосталнији рад корисника, али и даље уз помоћ дефектолога.

У четвртој фази рада су интерни свеобухватни тестови који показују ниво постигнутих резултата корисника као би имали мерљиву вредност.

 

Сваки програмски саржај има шест нивоа. Спроводе се следећи програми:

  • шема тела (глава, врат, труп, руке, ноге…)

  • разликовање полова (мушки, женски)

  • учење слова, бројења и мерења времена

  • основне животне намирнице

  • препознавање и именовање боја

  • оријентација у простору (горе-доле, лево-десно)

  • познавање појединих појмова (сунце, киша, трава, срце…)

 Досадашња искуства у имплементацији програма указују на следеће: напредак у развоју говора, креативност, тимски рад, такмичарски дух као и напредак у комуникацијским вештинама.