РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ ПРОИЗВОДА ОД ПРУЋА

Ова радионица намењена је за израду предмета од прућа, кукурозовине, рафије и сличних, пре свега природних материјала. Најчешћи производи радионице су цветови, икебане, луткице, корпе и др.

Природни материјали су свуда око нас. Треба само бити вредан и сакупити их. Од њих се могу израђивати предмети од привеска за кључеве до корпи, шешира и сл. Радионица поседује алат и прибор неопходан за рад са оваквим материјалима. Уз занимљиве идеје корисника и веома малу употребу појединих материјала (као што је нпр. лепак, силикон, лак…) добијају се производи изузетне лепоте.