ПОЉОПРИВРЕДНА РАДИОНИЦА – РАДИОНИЦА »ДОМАЋИН«

Ова радионица има за циљ да се кроз усвајање нових знања и вештина корисници обуче за рад на пољопривреди, као и за рад на очувању и унапређењу животне средине.

У радионици »Домаћин« обука за одређене гране пољопривреде обавља се у складу са наставним планом који је усвојен у току учешћа у Међународном пројекту »Оспособљавање и обука особа са интелектуалним инвалидитетом за рад на пољопривредном имању«.

Радионица има своју башту у којој узгаја поврће за потребе установе, а у којој уче и раде корисници уз пратњу радног инструктора. Тиме ова радионица добија како економски, тако и едукативни карактер. Такође, на више локација у установи засађено је воће које корисници орезују, воде бригу о њему и наравно беру када за то дође време. Радионица такође поседује своју просторију у којој чува и одржава алат и опрему за пољопривредне радове.