Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1108, 2021

11. августа 2021.|

У складу са препоруком МИНРСЗ о начину посупања установа социјалне [...]