»МОНТЕСОРИ« ПРОГРАМ

          Монтесори програм спроводи се са унапред одређеним групама корисника које су отвореног типа и хетерогене, према њиховим афинитетима, а од стране дефектолога и радно-окупационих терапеута VI и VII степена стручне спреме.

          Циљ овог програма је да се путем игара одржавају постојеће способности и развијају нове, а све то у зависности од њихових потенцијала, могућности и мотивисаности.

         

 

Монтесори програм обухвата следеће васпитне области:

  1. Област практичног васпитања – премештање столице, отварање и затварање врата, савијање салвета, пресипање воде, преношење воде помоћу сунђера, отварање и затварање бочица, низање и сл.

  2. Област сензорног васпитања – материјали: за распознавање димензија, за распознавање боја, за опипавање, за осећање звукова, термичке плочице, за чуло мириса, за чуло укуса.

  3. Област језичког васпитања – познати предмети који се могу видети у околини, мање познате ствари, породични односи, занимања, радње.

  4. Област космичког васпитања – познавање животиња, познавање биљака, временски услови, календар, годишња доба.

  5. Област математичког васпитања – бројеви на шмиргл папиру, табле са основним математичким радњама и др.

  6. Област говорног апарата – артикулациони третман, формирање нових гласова и језичке структуре кроз игру, вежбе ономатопеје, богаћење речника усвајањем нових појмова и развијање вербалне комуникације у циљу бољег функционисања у околини.