ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА

          Финансијско-рачуноводстевна служба има задатак да тачно, исправно и ажурно обрађује и доставља податке послодавцу установе; да се стара о наменском трошењу средстава у складу са Финансијским планом за текућу годину и обавештава послодавца у случају појаве неправилности.

          Ову службу чине: магационер, набављач, материјални књиговођа – благајник, обрачунски радник – билансиста, финансијски књиговођа, књиговођа листинга – контиста, књиговођа основних средстава – ликвидатор и шеф финансијско-рачуноводствене службе.