СЛУЖБА ЗА НЕГУ, ЗБРИЊАВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ КОРИСНИКА

          Услуге здравствене заштите смештеним лицима пружају лекар, медицинске сестре и техничари, физиотерапеут, санитарни техничар, неговатељице и спремачице које у складу са распоредом рада покривају свих 24 часа путем ангажовања кроз све три смене, чиме се обезбеђује константна присутност овог кадра у свако доба дана и ноћи.

          У Дому су ангажовани лекари специјалисти по уговору и то: физијатар, пнеумофтизиолог, интерниста, стоматолог, гинеколог, неуролог и психијатар.

          Здравствена заштита функционише у оквиру две радне јединице и спроводе је сви здравствени радници који превасходно раде на превентивној заштити корисника и континуирано раде на санацији постојећих оболења. Основ рада ове службе су превентивне и куративне мере здравствене заштите и неге корисника, сарадња са надлежним медицинским центрима и институцијама, сарадња са родитељима и сродницима, са матичним центрима корисника и праћење медицинске документације.

          Процес здравствене заштите обухвата све активности у домену исхране, одржавања опште и личне хигијене, обезбеђивање довољне количине лекова и других медицинских средстава за одржавање хигијене, разноврсних животних намирница као и других потреба што би омогућило да се програм неге и здравствена заштита доследно спроведе.

          У склопу ове службе је и служба неговатељица за негу корисника и спремачица за хигијену простора и опреме, као и јединица за исхрану која осим текућих послова припремања оброка за кориснике установе планира и усклађује оброке према броју корисника и постојећим нормативима.