Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1511, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ И МЛЕКО)

15. новембра 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]

211, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

2. новембра 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

Техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]

1910, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ПРЕВОЗ РАДНИКА

19. октобра 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1908, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРНИЦУ

19. августа 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1207, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

12. јула 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми […]