Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1104, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – МОТОРНА ОПРЕМА-АГРЕГАТ

11. априла 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1603, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ-ВИДЕО НАДЗОР

16. марта 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

503, 2022

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

5. марта 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

403, 2022

Тендерска документација о јавној набавци – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

4. марта 2022.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1511, 2021

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ И МЛЕКО)

15. новембра 2021.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација – Партија 1

техничка спецификација – Партија 2

Образац структуре цене – […]