Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs
1108, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ЕНЕРГЕНТИ – УГАЉ

11. августа 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

2604, 2023

Тендерска документација за јавну набавку -ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

26. априла 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација -Партија 1

Техничка спецификација -Партија 2

Техника спецификација – Партија 3

Образац […]

304, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

3. априла 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1503, 2023

Тендерска окументација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

15. марта 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]

1303, 2023

Тендерска документација за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

13. марта 2023.|

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Образац трошкова

Модел уговора за набавку добара

Критеријуми за […]