Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ)

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Овлашћење - Менично писмо Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

17. октобра 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку -ЕНЕРГЕНТИ – УГАЉ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

12. октобра 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација-Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

24. августа 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ТОПЛОТНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења - Исправка Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Упутство понуђачима како да сачине понуду - Исправка Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Техничка спецификација -Исправка Образац структуре цене Образац структуре цене -Исправка Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Јавни позив - Исправка Обавештење о изменама или додатим информацијама јавног позива Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

23. августа 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку -МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

19. априла 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – МОТОРНА ОПРЕМА-АГРЕГАТ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка _______________________________________________________________________ ИСПРАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   Исправка - Обавештење о изменама или додатим информацијама јавног позива Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

11. априла 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ-ВИДЕО НАДЗОР

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора  

Тендерска документација о јавној набавци – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (ВОЋЕ И МЛЕКО)

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација - Партија 1 техничка спецификација - Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1, воће Образац структуре цене - Партија 2, млеко Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2

15. новембра 2021.|Јавне набавке|