Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Обавештење о закљученом уговору -Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Тендерска документација за јавну набавку – ЕНЕРГЕНТИ – ПЛИН

Конкурсна документација Конкурсна документација - измена 1 Конкурсна документација - измена 2 Позив за подношење понуда Одговор на питање 1 Одговор на питање 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2  

Тендерска документација за јавну набавку – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Конкурсна документација (PDF) Позив за подношење понуда (PDF) Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору