Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ДОКУМЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2020. годину План јавних набавки за 2020. годину (измена) План јавних набавки за 2020. годину (исправка измене) Финансијски план за 2020. годину Одлука Владе републике Србије о проглашењу болести КОВИД-19 Инструкцја Владе Републике Србије поводом болести КОВИД-19  

ДОКУМЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) План и програм рада за 2018. годину План јавих набавки за 2018. годину План јавих набавки за 2018. годину (измена)