ДОКУМЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ

План јавих набавки за 2020. годину План јавих набавки за 2020. годину (измена) План јавних набавки за 2020. (исправка измене плана) Одлука Владе Републике Србије о проглашењу болести КОВИД-19 Инструкција Владе Републике Србије поводом болести КОВИД-19