План јавих набавки за 2020. годину

План јавих набавки за 2020. годину (измена)

План јавних набавки за 2020. (исправка измене плана)

Одлука Владе Републике Србије о проглашењу болести КОВИД-19

Инструкција Владе Републике Србије поводом болести КОВИД-19