ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1-УГАЉ (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2 (PDF)


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 2 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија 1 (PDF)


ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 8.12.2016.Г. (pdf)

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (pdf)

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ – ПАРТИЈА 2 – ПЛИН – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)