ЛЕКОВИ – ПАРТИЈА 2

ЛЕКОВИ – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (pdf)