Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација - Партија 1 Техничка спецификација-Партија 2 Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

24. августа 2022.|Јавне набавке|

Тендерска документација за јавну набавку – ТОПЛОТНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења - Исправка Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Упутство понуђачима како да сачине понуду - Исправка Општи подаци о јавној набавци Техничка спецификација Техничка спецификација -Исправка Образац структуре цене Образац структуре цене -Исправка Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Јавни позив - Исправка Обавештење о изменама или додатим информацијама јавног позива Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка  

23. августа 2022.|Јавне набавке|

ОБАВЕШТЕЊЕ -РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

Услед неповољне епидемиолошке ситуације, ове године се неће одржати традиционални родитељски састанак у  ДДЛОР „Др Никола Шуменковић“.   Директор  Ана Томашевић   с.р.                                  

17. августа 2022.|Вести|