Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО СА МОНТАЖОМ И ДЕМОНТАЖОМ ПОСТОЈЕЋЕГ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 (PDF) ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3 (PDF) ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 (PDF) ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА (PDF) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (PDF) ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НОВО (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НОВО (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (PDF) ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)