ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 (PDF)

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3 (PDF)

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 (PDF)

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2 (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА (PDF)

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (PDF)

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НОВО (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НОВО (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)