Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ДОКУМЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) План и програм рада за 2018. годину План јавих набавки за 2018. годину План јавих набавки за 2018. годину (измена)