Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Набавка добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Предмет јавне набавке ОП број: 177-3-01/17 је набавка добара - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" Стамница ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6. фебруара 2017.|Јавне набавке|