Набавка добара – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (PDF)

Набавка добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Предмет јавне набавке ОП број: 177-3-01/17 је набавка добара - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" Стамница ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА