Предмет јавне набавке ОП број: 177-3-01/17 је набавка добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ Стамница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА