Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Набавка услуга – КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

за потребе Домa за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић"‚ Стамница ЈН БР. 2464-3-79/16 Стамница,Децембар 2016. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) Одлука о додели уговора (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

15. децембра 2016.|Јавне набавке|

Набавка добара – ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Зa потребе Дома за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" - СтамницаЈН БР. 2421-7-77/16 1. Предмет јавне набавке:Предмет јавне набавке мале вредности бр. 2421-7-77/16, je набавка добара-ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ. Рокови:- Рок за подношење понуда је до 21.12.2016 године до 10:00 часова.- Отварање понуда је 21.12.2016 године у 10:30 часова. 2. Јавна набавка није обликована по партијама ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF) Одлука о додели уговора (PDF) Позив за подношење понуда (PDF) Конкурсна документација (PDF)    

13. децембра 2016.|Јавне набавке|