за потребе Домa за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“‚ Стамница

ЈН БР. 2464-3-79/16

Стамница,
Децембар 2016.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

Одлука о додели уговора (PDF)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)