Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 4 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 4 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (pdf)  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)