ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 5 (pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 4 (pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3 (pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2 (pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1 (pdf)


 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)