Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР.1111-4-09/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Накнада за личне потребе корисника – Јавна набавка мале вредности – бр 1104-10-30/16

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ Република СрбијаДом за децу и лица ометена у развоју“Др Никола Шуменковић“Број:1146/1613.06.2016.г.Стамница Предмет: Одговор на „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 1104-10-30/16 добара-НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА“ […]

ТЕНДЕРЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (pdf)  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)