ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)