ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - МАТРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf)  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf)