ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf)

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ (pdf)