ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1 (pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2 (pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2 (pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1 (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – МАТРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ