ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ОПРЕМЕ ЗА НОВИ ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА – 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ОПРЕМА (pdf) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - НАМЕШТАЈ (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ Д.О.О. "FRIGOTHERM" - БЕОГРАД (pdf) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ Д.О.О. "PURPLE TRADE" - БЕОГРАД (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАМЕШТАЈ (pdf) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАМЕШТАЈ (pdf)