ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ОПРЕМА (pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАМЕШТАЈ (pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ Д.О.О. „FRIGOTHERM“ – БЕОГРАД (pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ Д.О.О. „PURPLE TRADE“ – БЕОГРАД (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАМЕШТАЈ (pdf)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАМЕШТАЈ (pdf)