Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Опис критеријума за квалитативни избор субјекта Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о јавној набавци Овлашћење - менично писмо Техничка спецификација Образац структуре цене Образац трошкова Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА

Посете су дозвољене комплетно вакцинисаним корисницима, уколико је од друге дозе вакцине прошло најмање 14 дана. Дозвољено је највише 2 посете у једном дану, те их је неопходно на време најавити како не би дошло до преклапања термина. Посетиоци су дужни да носе заштитну опрему током посете и избегавају дужи физички контакт са корисником. Посете се реализују у сали за састанке или дворишту Дома, седам дана у недељи, уз присуство једног запосленог. Приликом посета избегавати окупљање других корисника, долазак више од  три посетилаца,  давање хране кориснику, а донете, запаковане прехрамбене производе третирати као пакет у складу са вежећим препорукама. Посете трају максимално 90 минута.   Директор Ана Томашевић, дипл.соц.рад.

18. јуна 2021.|Вести|

НАГРАДА »4. ЈУН« ДОДЕЉЕНА НАШОЈ УСТАНОВИ

У част 4. јуна -  Дана општине Петровац на Млави, одлуком Скупштине општине Петровац на Млави, за постигнуте резултате у раду,  нашој установи и ове године додељена је Повеља »4. Јун«. Награду је примила директорка Дома за децу и лица ометена у развоју »Др Никола Шуменковић« Ана Томашевић. Награда »4. Јун« додељује се у виду повеље, признања и признања са новчаном наградом сваког 4. јуна, на дан кад је решењем кнеза Милоша Обреновића 1860. године село Свине преименовано у Петровац, по презимену војводе и државног саветника Милутина Петровића Ере. Тај дан изабран је за Дан општине Петровац на Млави

5. јуна 2021.|Вести|