Посете су дозвољене комплетно вакцинисаним корисницима, уколико је од друге дозе вакцине прошло најмање 14 дана.

Дозвољено је највише 2 посете у једном дану, те их је неопходно на време најавити како не би дошло до преклапања термина.

Посетиоци су дужни да носе заштитну опрему током посете и избегавају дужи физички контакт са корисником.

Посете се реализују у сали за састанке или дворишту Дома, седам дана у недељи, уз присуство једног запосленог.

Приликом посета избегавати окупљање других корисника, долазак више од  три посетилаца,  давање хране кориснику, а донете, запаковане прехрамбене производе третирати као пакет у складу са вежећим препорукама.

Посете трају максимално 90 минута.

 

Директор

Ана Томашевић,

дипл.соц.рад.