Тендерска документација за јавну набавку – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ (МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ)

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења Техничка спецификација  Образац структуре цене Модел уговора за набавку добара Критеријуми за доделу уговора Јавни позив Одлука о додели уговора