Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

»ЕКО СТЕП« ЗА НАШЕ КОРИСНИКЕ

Дана 16. октобра 2020. године компанија »Еко степ пелет« из Петровца на Млави донирала је нашој установи две веш машине марке »Беко«. Машине ће бити употребљаване за потребе корисника и као помоћ су нам веома значајне Примопредаја донираних уређаја извршена је на капији дома, а све у складу са препорукама Владе Републике Србије за сузбијање заразне болести Ковид-19. Захваљујемо се донаторима у име запослених и корисника нашег дома. (Фотографије су преузете са сајта донатора www.ekostep-pellet.rs)  

17. октобар 2020.|Вести|

Тенерска документација за јавну набавку – ЛЕКОВИ

Јавни позив Општи подаци о јавној набавци Модел уговора Образац структуре цене - Партија 1 Образац структуре цене - Партија 2 Упутство понуђачима како да сачине понуду Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о додели уговора  

16. октобар 2020.|Јавне набавке|