Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Oдлука о додели уговора - Партија 1 Oдлука о додели уговора - Партија 2 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2