Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора – Партија 1

Oдлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2