Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

Тендерска документација за јавну набавку – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Конкурсна документација - измена Обавештење о продужетку рока за подношење пријава Одговор на питање Одговор на питање 2 Одлука о додели уговора - Партија 1 Одлука о додели уговора - Партија 2 Одлука о додели уговора - Партија 3 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Тендерска документација за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Обавештење о закљученом уговору - Партија 3