ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 5 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 4 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 1 (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ШИРОКА ПОТРОШЊА (PDF)