ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5 (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4 (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3 (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2 (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 1 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 5 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 4 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3 (PDF)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2 (PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 1 (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ШИРОКА ПОТРОШЊА (PDF)