Контакт телефон: +381 12 358042 ; Факс: +381 12 358116|posta@stamnicazavod.org.rs

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – НАКНАДА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

OОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 (PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (PDF) ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ (PDF) КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕНА (PDF) ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)